Maria Björklund

Grafiska Sällskapet – Printmakers society Stockholm

ÖSKG – Östra Skånes Konstnärsgrupp

KKV Grafik Malmo – Artists collective print workshop Malmo